25ویژگی مدیران ناموفق

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰۰:۴۵ | 1 | 00:06:01

25ویژگی مدیران ناموفق

توضیحات در مورد 25ویژگی مدیران ناموفق

در این پادکست از آکادمی امید و انگیزش یوبان به بدترین خصوصیات مدیران ناموفق دنیا اشاره میکنیم. بدترین خصیصه اینکه اونها هیچ وقت خودشون رو مدیر بد نمیدونن،اونها ارتباط خوبی با کارمندانشون برقرار نمیکنند،بسیار خودشیفته هستند،وسواسی هستند و بین کارمندانشون فرق میگذارند،انتظارات نامشخص و غیرواضحی

دارند،مدیران بد خیلی زود عصبانی میشوند و توانایی تصمیم گیری درست ندارند....

http://youbaan.ir/

نظر خود را در مورد 25ویژگی مدیران ناموفق بنویسید.
captcha
نظرات در مورد 25ویژگی مدیران ناموفق